Praktijk voor Hypnotherapie en Psychotherapie

Hypnotherapie is een duik in de diepte van het onbewuste. We weten niet wat we er zullen aantreffen, maar het is altijd een geestelijke verrijking.

Praktische informatie

Tarieven voor de verschillende behandelingen vanaf 1 juli 2019

Hypnotherapie: Intakegesprek €  80,–
Hypnotherapie per sessie €  95,
Darmmanagement (PDS) therapie voor kinderen €  60,–
Stoppen met roken volgens de motivatie-methode: per sessie € 110,–

* Voor mensen die niet in staat zijn naar de praktijk te komen is bezoek aan huis, ziekenhuis of hospice mogelijk.

Wordt hypnotherapie vergoed?

De therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed in de aanvullende pakketten. Hypnotherapie valt onder de Alternatieve Geneeswijzen.
Ook zijn sommige werkgevers bereid om de kosten te vergoeden.

Voor meer informatie, het bestellen van folders of het maken van een afspraak kun je contact opnemen met de hypnotherapeut:

Contact

Damiët Oppenoorth Roghorst 208 6708 KT Wageningen tel. 0317-418381 e-mail: info@psycho-hypnopraktijk.nl

NB. In verband met uw privacy is het niet aan te raden om persoonlijke informatie per mail naar de praktijk te sturen. U kunt dan beter telefonisch contact opnemen.

Beroepsverenigingen en lidmaatschapscodes

NBVH lidnummer: 04055 www.hypnotherapie.nl

RBCZ lidnummer: 403248R www.rbcz.nu

AGB zorgverlenerscode: 90030186/praktijkcode: 90009187

KvK nummer: 09199712

SCAG- geschillencommissie: 10303 www.scag.nl

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • De financiële administratie die verzorgd wordt door mijn boekhouder is wordt geanonimiseerd.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of “hypnotherapeutisch consult”
 • de kosten van het consult 

Klachten

Voor klachten over de therapeut of over de behandeling kunt u zich wenden tot de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten.