Praktijk voor Hypnotherapie en Psychotherapie

Hypnotherapie is een duik in de diepte van het onbewuste. We weten niet wat we er zullen aantreffen, maar het is altijd een geestelijke verrijking.

Praktische informatie

Tarieven voor de verschillende behandelingen vanaf 1 juli 2022

NB. De praktijk is wegens vakantie gesloten van 13 mei t/m 20 mei 2024

Hypnotherapie: Intakegesprek €  80,–
Hypnotherapie per sessie €  95,
Darmmanagement (PDS) therapie voor kinderen €  60,–

Stoppen met roken volgens de motivatie-methode: per sessie

€ 110,–    
       
   
   

* Voor mensen die niet in staat zijn naar de praktijk te komen is bezoek aan huis, ziekenhuis of hospice mogelijk.

Wordt hypnotherapie vergoed?

De therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed in de aanvullende pakketten. Hypnotherapie valt onder de Alternatieve Geneeswijzen.
Ook zijn sommige werkgevers bereid om de kosten te vergoeden.

Voor meer informatie, het bestellen van folders of het maken van een afspraak kun je contact opnemen met de hypnotherapeut:

Contact

Damiët Oppenoorth Roghorst 208 6708 KT Wageningen tel. 0317-418381 e-mail: info@psycho-hypnopraktijk.nl

NB. In verband met uw privacy is het niet aan te raden om persoonlijke informatie per mail naar de praktijk te sturen. U kunt dan beter telefonisch contact opnemen.

Beroepsverenigingen en lidmaatschapscodes

NBVH: www.hypnotherapie.nl lidnummer: 04055

RBCZ: www.rbcz.nu lidnummer 403248R

AGB zorgverlenerscode: 90030186/praktijkcode: 90009187

KvK nummer: 09199712

SCAG- geschillencommissie: www.scag.nl lidnummer: 10303
bij klachten: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg/

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat de volgende persoonsgegevens:
– Naam, adres, postcode en woonplaats
– Geboortedatum
– Telefoonnummer en e-mailadres
– Naam en adres van uw huisarts

Bij minderjarige cliënten bevat het dossier tevens naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders of verzorgers van de cliënt, alsmede naam en adres van de huisarts en de school van de cliënt.

Tevens bevat uw dossier aantekeningen over uw psychische en lichamelijke gezondheidstoestand, de redenen voor uw komst in de therapeutische praktijk en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Deze gegevens kunnen zaken betreffen als: godsdienst of levensovertuiging, seksualiteit en mogelijke strafrechtelijke gegevens, zoals melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin en eerdere behandelingen voor psychische problematiek

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier, tenzij u officieel toestemming heeft gegeven voor het delen van deze gegevens met andere belanghebbenden.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  De financiële administratie die verzorgd wordt door mijn boekhouder wordt geanonimiseerd.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

U heeft als cliënt te allen tijde recht op inzage in uw eigen dossier.

Privacy op uw zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of “hypnotherapeutische behandeling”.
 • de kosten van het consult 

Cookiegebruik: de website maakt geen gebruik van cookies.

Klacht- en tuchtrecht voor de cliënt

Voor klachten over de therapeut of over de behandeling kunt u zich wenden tot de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten.
Daar kunt u de procedure om een klacht in te dienen vinden, alsmede een klachtenformulier.
De therapeut valt onder de WKKGZ en is aangesloten bij de SCAG>

Tevens valt de therapeut onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ