Praktijk voor Hypnotherapie en Psychotherapie

Hypnotherapie is een duik in de diepte van het onbewuste. We weten niet wat we er zullen aantreffen, maar het is altijd een geestelijke verrijking.

De Hypnotherapeut

hypnotherapeut Damiët Oppenoorth

Hypnotherapeut Damiët Oppenoorth

Iets over mijzelf

Mijn naam is Damiët Oppenoorth (1956), ik ben getrouwd en heb twee zoons en drie kleinkinderen.
Al heel jong had ik belangstelling voor mensen: hun cultuur en leefwereld, hun problemen en beweegredenen.

Na mijn opleiding in het inrichtingswerk heb ik gewerkt in de crisisopvang, begeleid wonen en werk met kinderen met een verstandelijke beperking. Daarna heb ik 10 jaar gewerkt als massagetherapeut. Omdat de psychische hulpverlening mij meer boeide ben ik de opleiding voor hypnotherapie gaan volgen. Sinds mijn afstuderen in 2003 heb ik mijn eigen hypnotherapeutische praktijk aan huis in Wageningen.

Omdat oosterse culturen mij interesseerden heb ik me in India een tijdlang beziggehouden met verschillende meditatietechnieken en vormen van zelfonderzoek, waarbij ik o.a. heb kennisgemaakt met yoga, rebirthing, bio-energetica, encountertechnieken, massage, voetreflexzonetherapie en hypnotherapeutische technieken.

Opleiding tot Hypnotherapeut

Ik heb de 4-jarige beroepsopleiding Psycho-Hypnotherapie gedaan bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAP) in Amsterdam, met als specialisatie Psycho-Oncologische Hulpverlening (hulpverlening bij kanker en andere ernstige ziekten) en vervolgens de opleiding voor PDS-therapeut (Prikkelbare Darm Syndroom); eveneens bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en de aanvullende opleiding Hypnotherapie bij kinderen met PDS bij De Samenwerkende PDS-therapeuten.
Bij Barbara Corsetto heb ik de specialisatie Hypnotherapie bij Zwangerschap en Bevallen gedaan.

Daarnaast heb ik deelgenomen aan vele na- en bijscholingen, oa.:

 • EMDR I t/m IV
 • EFT
 • diagnostisch en therapeutisch tekenen
 • rouw- en verliesverwerking
 • ademtherapie
 • burnout
 • NLP
 • pesten
 • wet en ethiek
 • PDS bij kinderen
 • slaap en slapeloosheid
 • stoppen met roken
 • relaties verbeteren
 • fibromyalgie
 • suïcidepreventie
 • sociaal panorama
 • Huiselijk- en seksueel geweld
 • Mensen met een laag IQ in de hulpverlening
 • ADHD
 • PSBK Medische en Psychosociale basiskennis
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Levensfasenproblematiek
 • Pijn – nieuwe inzichten, andere aanpak

Ik ben lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH), de RBCZ en De Samenwerkende PDS-Therapeuten en aangesloten bij de SCAG geschillencommissie.

Je kunt contact met me opnemen door te bellen naar 0317 418381